Toczenie CNC

Toczenie CNC to metoda komputerowej obróbki elementu. Toczenie CNC polega na oddzieleniu warstwy materiału poprzez użycie tokarskiego noża. Jednakże w przeciwieństwie do frezowania w tej metodzie ostrze nie porusza się, a obrabiany przedmiot zostaje poddany ruchowi obrotowemu.

Posiadamy duże możliwości techniczne. Wykonujemy toczenie na:

  • automatach CNC (CTX 400V3CTX 210V3): max dł. toczenia 500 mm, max śred. toczenia 350 mm,
  • tokarkach konwencjonalnych: max dł. toczenia 1500 mm, max śred. toczenia 400 mm.

proces toczenia

Zalety toczenia CNC

Dużą zaletą procesu toczenia CNC jest precyzja oraz powtarzalność wytwarzanych elementów. Jest to niezwykle przydatne w przypadku produkcji masowej. Toczenie CNC minimalizuje błędy produkcyjne, które zdarzają się w trakcie obróbki manualnej, realizowanej przez operatora. Jest to niezwykle elastyczny proces, który wpływa na skrócenie czasu produkcji.