Praca / Job

 
 
Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na stanowiska pracy.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności
na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w P.P.H. GAMETEX Piotr Gajdzica 
oraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 221
§ 1 k.p., (np. uprawnienia, dodatkowe umiejętności, hobby) podstawą ich przetwarzania jest Pana/Pani
dobrowolna zgoda.

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego P.P.H. GAMETEX Piotr Gajdzica 
z siedzibą przy ul. Londzina 108, 43-382 w Bielsku-Białej. Trzy główne rodzaje danych,
które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery oraz wcześniejszego zatrudnienia
oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.
Dostęp do Pana/Pani danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy P.P.H. GAMETEX Piotr Gajdzica.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania
stosunku pracy z P.P.H GAMETEX Piotr Gajdzica.

3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od P.P.H. GAMETEX Piotr Gajdzica dostępu do Swoich danych
osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (organ nadzorczy).

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa
na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

6. Pana/Pani dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji
oraz 1 rok po jego zakończeniu.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane
w procesach automatycznego profilowania.